ZATRUDNIMY:

 

FIZJOTERAPEUTĘ

Do obowiązków fizjoterapeuty będzie należało:

 • kwalifikacja uczestników do projektu: „Eliminacja wad postawy u dzieci zamieszkujących w województwie mazowieckim poprzez zajęcia edukacyjne i ruchowe”,
 • dokonywanie badań wstępnych dzieci zakwalifikowanych do projektu, badania w trakcie interwencji oraz końcowe,
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej w projekcie,
 • systematyczne sprawozdania z zrealizowanych działań.

Wymagania:

 • posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Pożądane umiejętności:

 • znajomość pracy metodą oceny sprawności fizycznej na podstawie testów równowagi (FLB) i stukania w krążki (PLT) wg metodyki i tabel opracowanych dla europejskiego testu oceny EUROFIT lub metodą FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz).

Oferujemy:

 • pracę w miłej i przyjaznej atmosferze,
 • bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Termin zbierania ofert upływa z dniem 16 listopada 2018 r. Liczy się data wpływu do księgowości SZPZOZ. Oferty, które wpłyną po dniu 16 listopada 2018 r. nie będą brane pod uwagę.

 

LEKARZA PEDIATRĘ LUB LEKARZA MEDYCYNY RODZINNEJ

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • rodzaj umowy do ustalenia
 • przyjazną atmosferę
 • elastyczny system zatrudnienia
 • wsparcie sekretarki medycznej i personelu pielęgniarskiego

Wymagania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • ukończona specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji),
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: zozjablonna@op.pl lub dostarczenie do księgowości SZPZOZ.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przy ul. Parkowej 21, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przy ul. Parkowej 21. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.