ZATRUDNIMY:

 

SPECJALISTĘ Z ZAKRESU POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

Oferujemy:

  • atrakcyjne warunki wynagrodzenia
  • umowę zlecenia lub umowę kontraktową
  • pracę 1 raz w tygodniu min. 4 godziny (preferowane godziny popołudniowe)
  • przyjazną atmosferę
  • wsparcie sekretarki medycznej i personelu pielęgniarskiego

Wymagania:

  • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
  • ukończona specjalizacja lekarska z zakresu położnictwa i ginekologii
  • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą
  • orientacja na pacjenta

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: kontakt@zozjablonna.pl lub dostarczenie do księgowości SZPZOZ.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przy ul. Parkowej 21, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przy ul. Parkowej 21. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.