ZATRUDNIMY:

 

PIELĘGNIARKĘ

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • rodzaj umowy do ustalenia
 • przyjazną atmosferę
 • elastyczny system zatrudnienia
 • możliwość rozwoju zawodowego

Wymagania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • dyplom ukończenia średniej szkoły medycznej lub licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub tytuł magistra pielęgniarstwa
 • kurs szczepień ochronnych i kurs wykonywania i interpretacji zapisu EKG będą dodatkowym atutem
 • wysoka kultura osobista i znajomość specyfiki pracy podstawowej opieki zdrowotnej
 • praca od grudnia 2018

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: zozjablonna@op.pl lub dostarczenie do księgowości SZPZOZ.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przy ul. Parkowej 21, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przy ul. Parkowej 21. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

LEKARZA PEDIATRĘ LUB LEKARZA MEDYCYNY RODZINNEJ

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • rodzaj umowy do ustalenia
 • przyjazną atmosferę
 • elastyczny system zatrudnienia
 • wsparcie sekretarki medycznej i personelu pielęgniarskiego

Wymagania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • ukończona specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji),
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: zozjablonna@op.pl lub dostarczenie do księgowości SZPZOZ.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przy ul. Parkowej 21, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przy ul. Parkowej 21. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.