ZATRUDNIMY:

 

DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W JABŁONNIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie
w wymiarze 1/8 etatu

Ogłoszenie o naborze w linku poniżej:

KONKURS NA ZASTĘPCĘ DYREKTORA DS. LECZNICTWA W SZPZOZ W JABŁONNIE

 

 

 

SPECJALISTĘ MEDYCYNY RODZINNEJ LUB LEKARZA PEDIATRĘ LUB LEKARZA INTERNISTĘ

 

OFERUJENMY:

  • stabilne warunki pracy i płacy
  • pracę w miłej i przyjaznej atmosferze
  • wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji i kompetencji

WYMAGANIA:

  • dyplom lekarza
  • aktualne prawo wykonywania zawodu
  •  ukończona specjalizacja lub w trakcie specjalizacji (co najmniej połowa specjalizacji)

OBOWIĄZKI:

  •  realizacja świadczeń lekarza POZ dla pacjentów zadeklarowanych do SZP ZOZ w Jabłonnie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kontakt@zozjablonna.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 22 782 43 35.

CV powinno zawierać następująca informację:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych na stanowisko lekarza zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L z 2016 r. Nr 119 str. 1 z późn. zm.).