W dniu 12 listopada 2018 roku SZP ZOZ jest nieczynny

09.11.2018

Zgodnie z ustawą z dnia 24 października o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 r., jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, świadczący usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - nie pracuje, natomiast szpitale i przychodnie specjalistyczne, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia przyjmują pacjentów według zaplanowanej na ten dzień kolejności.
W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez przychodnię NZOZ "Legionowo" przy ul. Sowińskiego 4 w Legionowie, w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, od godziny 8:00 w dniu 12 listopada 2018 r. do godziny 8:00 dnia następnego.