Podstawowa Opieka Zdrowotna

Liczba odwiedzających: 13384

Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, między godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Mogą być realizowane w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie / poradni / przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie - w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej, jeśli pacjent tam mieszka.

W sytuacji kiedy w filii świadczeniodawcy godziny pracy podstawowej opieki zdrowotnej są krótsze niż godz. 8.00 – 18.00, pacjent ma zapewnioną opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w siedzibie świadczeniodawcy.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza. W chorobach przewlekłych, jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, porada jest mu udzielana w uzgodnionym terminie. Późniejszy termin wizyty dotyczy także kontynuacji leczenia.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej mogą Państwo skorzystać ze świadczeń udzielanych przez:

  • Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • Pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej
  • Położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  • Transportu sanitarnego.

Podstawowa opieka zdrowotna poza miejscem zamieszkania

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu aktualnego przebywania w szczególności w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ

Aby korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej w naszej przychodni, należy dokonać wyboru lekarza i pielęgniarki, a osoby płci żeńskiej oraz noworodki i niemowlęta obojga płci - do ukończenia 2 miesiąca życia, wyboru położnej, za pomocą odpowiedniego formularza tzw. deklaracji wyboru i dostarczyć je do naszej przychodni.