Usługi komercyjne

Liczba odwiedzających: 5228

W naszych przychodniach, oprócz bezpłatnych usług medycznych finansowanych przez NFZ, istnieje możliwość przeprowadzenia wszystkich oferowanych badań i konsultacji komercyjne. 

Z odpłatnych usług medycznych można skorzystać w następujących sytuacjach:

  • nie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego,
  • nie posiadania skierowania na udzielenie świadczenia od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • nie posiadania skierowania na badanie, wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z naszej przychodni,
  • dana usługa nie jest finansowana w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • pacjent objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, mający możliwość bezpłatnego wykonania danego świadczenia, ze względu m.in. na długi czas oczekiwania w ramach NFZ, zrzeka się  swojego uprawnienia do bezpłatnego świadczenia i zleca wykonanie usługi pełnopłatnej.

Medyczne  usługi  komercyjne  świadczone  są  poza  limitem i  kolejką  oczekujących z NFZ.

Usługi komercyjne realizowane są na postawie opłaty zgodnej z cennikiem, dokonanej w rejestracji przed udzieleniem świadczenia.