Deklaracje wyboru

Liczba odwiedzających: 2170

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ

Aby korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej w naszej przychodni, należy dokonać wyboru lekarza i pielęgniarki, a osoby płci żeńskiej oraz noworodki i niemowlęta obojga płci - do ukończenia 2 miesiąca życia, wyboru położnej, za pomocą odpowiedniego formularza tzw. deklaracji wyboru.

Deklarację wyboru mogą Państwo wydrukować , wypełnić i przynieść do przychodni osobiście lub złożyć ją za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Przed pierwszą wizytą w naszej przychodni zostaniecie poproszeni o wypełnienie oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wskazanie osoby upoważnionej do otrzymania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej.

Deklaracja dla noworodka

Noworodki do 6 miesiąca życia, jeśli nie mają nadanego numeru PESEL, mogą być zgłaszane na listę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na podstawie ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego.

Po ukończeniu przez dziecko 6 miesiąca życia, system informatyczny NFZ, w wyniku dokonanej weryfikacji, zaznaczy deklarację dziecka jako nieaktywną. Po ukończeniu przez dziecko 6 miesiąca życia, rodzic/ opiekun prawny powinien złożyć ponowną deklarację, podając PESEL dziecka.

Opłata za zmianę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ

Lekarza/pielęgniarkę/położną POZ można zmienić nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio w przychodni. W przypadku kolejnej zmiany w danym roku, należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

Nie liczy się zmiana lekarza/pielęgniarki/położnej POZ, jeśli pacjent dokonał jej z powodu przeprowadzki lub zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/ pielęgniarkę/ położną POZ, a także z powodu innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

Dokumenty Ubezpieczenia

W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Potwierdzenie prawa do świadczeń

Od 01 stycznia 2013 roku wystarczy, że podacie Państwo numer PESEL i potwierdzicie swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • paszport
 • aktualna legitymacja szkolna, w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18 roku życia

Po potwierdzeniu Państwa tożsamości, numer PESEL zostaje wprowadzony do systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień u Świadczeniobiorcy), który wyświetli informację potwierdzającą prawo do świadczeń lub jej brak.

Jeżeli NFZ nie potwierdził uprawnień, a wiecie Państwo, że macie do nich prawo, można je potwierdzić poprzez przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń lub złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń.

W SZP ZOZ  w Jabłonnie mogą Państwo złożyć deklaracje wyboru do następujących specjalistów:

LEKARZE

 • Małgorzata Zawacka – Specjalista medycyny rodzinnej, Pediatra
  (deklaracja wyboru dla dzieci i dorosłych)

 • Ewa Bordiuk – Specjalista chorób wewnętrznych
  (deklaracje wyboru dla dorosłych)

 • Piotr Salamon– Specjalista medycyny rodzinnej
  (deklaracje wyboru dla dorosłych)

PIELĘGNIARKI

 • Anna Antos – magister pielęgniarstwa
 • Teresa Grabowska – pielęgniarka
 • Iwona Adamczak - pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
 • Kamila Pietrzykowska-Klimek - pielęgniarka

POŁOŻNA

 • Barbara Drozdowska - położna

 

Druki do pobrania: