Pielęgniarki POZ

Liczba odwiedzających: 1366

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

  • Świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:

    • wizyty patronażowe w 3-4 (trzecim-czwartym) miesiącu życia, a jeśli w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka, także w 9 (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,

    • testy przesiewowe w 12 (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat

  • Świadczenia profilaktyki gruźlicy

  • Świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta

  • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta

  • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

W celu bezpłatnego korzystania z usług pielęgniarki w naszej przychodni, prosimy o złożenie stosownej deklaracji wyboru:

Deklaracja wyboru Pielęgniarki POZ
(plik .pdf do pobrania)