Położna POZ

Liczba odwiedzających: 1635

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

  • Edukację w zakresie planowania rodziny

  • Opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21 (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania

  • Opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych

  • Opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację

  • Wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej POZ i w domu pacjenta

  • Opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

W celu bezpłatnego korzystania z usług położnej w naszej przychodni, prosimy o złożenie stosownej deklaracji wyboru:

Deklaracja wyboru Położnej POZ
(plik .pdf do pobrania)