Stomatologia

Liczba odwiedzających: 3504

W ramach bezpłatnych świadczeń stomatologicznych pacjenci ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) mogą uzyskać:

1. „Białe plomby” przysługują w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3).

W przypadku dorosłych jest to tzw. kompozytowy materiał chemoutwardzalny. W przypadku dzieci do 18 r.ż. jest to szybkoschnący światłoutwardzalny materiał kompozytowy. W pozostałych zębach przysługują plomby z materiału kapsułkowego stosowanego do wypełnień ubytków.

2. Leczenie kanałowe – osobom dorosłym przysługuje leczenie kanałowe od kła do kła (3-3). Dzieciom i młodzieży do 18 r.ż., kobietom w ciąży i połogu (do 42. dnia po porodzie) przysługuje leczenie kanałowe wszystkich zębów.

3. Proteza częściowa z zastosowaniem elementów doginanych od 5 brakujących zębów lub w przypadku bezzębia - proteza całkowita szczęki lub żuchwy. Świadczenia protetyczne przysługują 1 raz na 5 lat. Naprawa protezy zębowej przysługuje raz na 2 lata.

WAŻNE! Pacjentom, którzy przeszli operacyjne leczenie nowotworów w obrębie twarzoczaszki, protezy przysługują bez ograniczeń czasowych.

4. Znieczulenie jest refundowane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom ubezpieczonym w NFZ przysługują ponadto:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej - raz w roku
 • kontrolne badania lekarskie - 3 razy w roku
 • zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • usunięcie kamienia nazębnego
 • usunięcie zęba jedno i wielokorzeniowego.

Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. przysługują ponadto:

 • zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd pierwszych trzonowców stałych raz do ukończenia 8 roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych raz do ukończenia 14 roku życia.
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych
 • leczenie chorób przyzębia
 • leczenie ortodontyczne aparatami ruchomymi do ukończenia 12 r.ż.

W ramach świadczeń gwarantowanych można uzyskać profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dedykowane dzieciom w:

- 6, 9, 12 miesiącu życia oraz 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 19 roku życia

Pełny wykaz stomatologicznych świadczeń gwarantowanych znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2148 z późn. zm.).

WAŻNE! Świadczenia gwarantowane, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia są w całości finansowane przez NFZ i nie podlegają współfinansowaniu przez pacjentów. Świadczenia wykonane w innym standardzie, niż określony w rozporządzeniu, w całości finansowane są przez pacjenta.

Świadczenia z zakresu stomatologii ogólnej udzielane są wyłącznie w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Chotomowie. W celu skorzystania z porady stomatologicznej należy umówić się na wizytę w rejestracji przychodni, osobiście lub telefonicznie. Gabinet stomatologiczny udziela świadczeń w ramach umów z NFZ w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza.

Na wizytę proszę zabrać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

WAŻNE! Pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy do poradni stomatologicznej w naszej przychodni, prosimy o wypełnienie i przekazanie do rejestracji upoważnienia, za pomocą którego wskazujecie Państwo osobę uprawnioną do otrzymania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej.

Jeżeli pacjentem jest dziecko, to rodzice dziecka nie muszą upoważniać siebie i drugiego rodzica, tylko inną osobę, np. babcię, dziadka, wójka lub ciocię dziecka – osoby, które nie są uprawnione do reprezentowania dziecka z urzędu.

Dokumenty Ubezpieczenia

W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Potwierdzenie prawa do świadczeń

Od 01 stycznia 2013 roku wystarczy, że podacie Państwo numer PESEL i potwierdzicie swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • paszport
 • aktualna legitymacja szkolna, w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18 roku życia

Po potwierdzeniu Państwa tożsamości, numer PESEL zostaje wprowadzony do systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień u Świadczeniobiorcy), który wyświetli informację potwierdzającą prawo do świadczeń lub jej brak.

Jeżeli NFZ nie potwierdził uprawnień, a wiecie Państwo, że macie do nich prawo, można je potwierdzić poprzez przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń lub złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń.

Druki do pobrania: