Informacja ogólna

Liczba odwiedzających: 5871

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie posiada w swojej strukturze dwa ośrodki zdrowia:

  • Gminny Ośrodek Zdrowia w Jabłonnie, ul. Parkowa 21
  • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chotomowie, ul. Partyzantów 10A

Obie przychodnie czynne są w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00, z wyjątkiem dni świątecznych.

Przyjęcia pacjentów w ww. ośrodkach zdrowia odbywają się w godzinach od 8:00 do 18:00. W wyjątkowych sytuacjach godziny przyjęć pacjentów mogą ulec zmianie.  Z uwagi na powyższe przed planowaną wizytą w przychodni proszę o kontakt z rejestracją celem umówienia dokładnego terminu wizyty.

Do zapisu na wizytę prosimy przygotować numer PESEL pacjenta.