Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Liczba odwiedzających: 4584

Na terenie POWIATU LEGIONOWSKIEGO świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych udzielane są w NZOZ „Legionowo” w Legionowie, ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo. 

Numery telefonów:

  • 22 767-07-67
  • 602-575-586
  • 602-575-609
  • 602-575-619
  • 668-159-397
  • 692-469-778

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują świadczenia udzielane w dni powszednie po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mogą Państwo uzyskać:

  • Poradę lekarską udzielaną doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,

  • Świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady,

  • Świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych Pacjentów są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Pełna lista placówek udzielających świadczeń z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w województwie mazowieckim dostępna jest na stronie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna / Na ratunek / Dla pacjenta / Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki (nfz-warszawa.pl)

W sytuacjach nagłych, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy medycznych w stosunku do osoby znajdującej się stanie zagrożenia zdrowotnego, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Pogotowia ratunkowego – 112 lub 999.