Recepta on-line

Liczba odwiedzających: 4295

Pacjenci posiadający złożoną deklarację wyboru do lekarza POZ w SZP ZOZ w Jabłonnie mogą składać zapotrzebowanie na leki drogą elektroniczną lub telefoniczną bez konieczności kontaktu z lekarzem.

Drogą tą mogą Państwo złożyć zapotrzebowanie wyłącznie na leki, które figurują w dokumentacji pacjenta, zaznaczone przez lekarza jako leki stosowane stale. W celu zmiany leku lub zmiany dawki leku już stosowanego, wymagana jest wizyta u lekarza.

Kontynuacja leczenia zleconego przez lekarza specjalistę innej specjalności niż medycyna rodzinna, może nastąpić wyłącznie po dostarczeniu lekarzowi POZ pisemnego zaświadczenia od lekarza specjalisty o konieczności stosowania wymaganych przez pacjenta leków. Niniejsze zaświadczenie ważne jest przez rok. Po tym czasie pacjent powinien dostarczyć do lekarza rodzinnego nowe zaświadczenie. 

Refundacja na stosowane leki i wyroby medyczne zależna jest od rozpoznanej i udokumentowanej choroby pacjenta. 

Receptę może odebrać jedynie pacjent lub osoba dla której pacjent złożył i podpisał upoważnienie do odbioru recept. Pacjenci, którzy udostępnili swój numer telefonu komórkowego w rejestracji SZP ZOZ lub posiadają Internetowe Konto Pacjenta na podany numer otrzymają czterocyfrowy kod dostępowy do recepty.

Składając zapotrzebowanie na leki proszę podać dokładną nazwę i dawkę leku oraz ilość opakowań.

Zapotrzebowanie na leki proszę przesłać na adres mailowy lub wykorzystać formularz obsługujący wystawianie recept dostępny na naszej stronie internetowej.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W JABŁONNIE
jablonna@zozjablonna.pl
tel.: 22 782 43 35

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W CHOTOMOWIE
chotomow@zozjablonna.pl
tel.: 22 772 62 95