Dokumenty

Liczba odwiedzających: 4875

Przedstawiamy Państwu pełną listę dokumentów niezbędnych do bezpłatnego korzystania z usług medycznych świadczonych przez nasze przychodnie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  

Po wypełnieniu dokumenty należy dostarczyć do rejestracji przychodni osobiście lub wysłać pocztą. Pacjenci, którzy posiadają Internetowe Konto Pacjenta deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki, położnej POZ mogą przesłać bezpośrednio z niniejszej aplikacji.

Do bezpłatnego korzystania ze świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz badań i zabiegów wchodzących w skład świadczeń gwarantowanych w POZ wymagane są następujące dokumenty:

Więcej informacji o zasadach wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ znajdą państwo na naszej stronie internetowej w zakładce: deklaracje wyboru