Polityka prywatności (RODO)

Liczba odwiedzających: 3232

SZPZOZ W JABŁONNIE  dokłada wszelkich starań w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. 

Z uwagi na powyższe opracowaliśmy dokument opisujący jakie dane  osobowe są przez nas zbierane oraz jak będą wykorzystywane. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych gromadzonych w SZPZOZ W JABŁONNIE w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki laboratoryjnej, rehabilitacji i stomatologii. Celem Polityki prywatności jest dostarczenie właścicielom danych osobowych przetwarzanych w SZPZOZ W JABŁONNIE niezbędnych informacji o sposobie przetwarzania danych, prawach właścicieli danych  i metodach zabezpieczania danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem: Polityka prywatności (plik .pdf do pobrania)