Pomoc w sytuacjach nagłych

Liczba odwiedzających: 3651

Stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia.

W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie i bez skierowania, a pacjent ma prawo skorzystać z pomocy pielęgniarki, położnej, lekarza, czy też szpitala, którzy nie mają podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to między innymi:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność”) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utonięcie,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • dokonana próba samobójcza,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana będąca efektem urazu,
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiający samodzielne poruszanie się.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy niezwłocznie wezwać zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego (tzw. karetkę pogotowia ratunkowego). Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego, należy zadzwonić:

z telefonu stacjonarnego na numer 999,

z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.