Karta EKUZ

Liczba odwiedzających: 3260

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument ubezpieczenia zdrowotnego obowiązujący w krajach Unii Europejskiej. Potwierdza on prawo do bezpłatnego leczenia w każdym kraju należącym do UE lub EFTA. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.

Zakres leczenia 

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Pacjent ma prawo tylko do leczenia:

  • niezbędnego i nieplanowanego,
  • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
  • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to korzystający z karty EKUZ na terenie tego kraju też za nią płaci).

Zasady uzyskiwania karty EKUZ

Kartę EKUZ otrzyma wyłącznie osoba uprawniona do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Uprawnione do świadczeń są:

  • osoby ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze),
  • osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Więcej informacji na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą Państwo uzyskać na stronie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: EKUZ / Leczenie w krajach UE/EFTA / Leczenie poza granicami kraju / Dla Pacjenta / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków