Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Liczba odwiedzających: 19619

Na terenie POWIATU LEGIONOWSKIEGO świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie, ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo. 

Numer telefonu: 261 866 232

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują świadczenia udzielane w dni powszednie po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mogą Państwo uzyskać:

  • Poradę lekarską udzielaną doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,

  • Świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady,

  • Świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Więcej informacji dotyczących rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń w ramach NiŚOZ w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie, na stronie Szpitala WIM w Legionowie pod adresem: Wojskowy Instytut Medyczny Szpital w Legionowie

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych Pacjentów są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Pełna lista placówek udzielających świadczeń z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w województwie mazowieckim dostępna jest na stronie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna / Na ratunek / Dla pacjenta / Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki (nfz-warszawa.pl)

W sytuacjach nagłych, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy medycznych w stosunku do osoby znajdującej się stanie zagrożenia zdrowotnego, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Pogotowia ratunkowego – 112 lub 999.