Monitoring wizyjny w SZP ZOZ w Jabłonnie

03.12.2020

Szanowni Państwo, informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo, wdrożyliśmy monitoring wizyjny na terenie obu przychodni należących do SZPZOZ w Jabłonnie.

Zgodnie z art. 13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest SZPZOZ W JABŁONNIE ul. Parkowa 21, 05 – 110 Jabłonna, reprezentowany przez Dyrektora Iwonę Michalską.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Peńsko Tel. +48668906046

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. f)  RODO, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, pracowników  oraz mienia SZP ZOZ w Jabłonnie.

Monitoring obejmuje poczekalnie oraz pomieszczenia, w których przechowywane są dane osobowe pacjentów.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.