Wizyty domowe i telefoniczne

Liczba odwiedzających: 6940

INFORMACJA O WIZYTACH DOMOWYCH

Informujemy, że lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej SZPZOZ w JABŁONNIE realizują wizyty w domu pacjenta. Zapisy na wizyty prowadzi REJESTRACJA Przychodni. Aby wizyta mogła się odbyć w dniu zgłoszenia, musi zostać zgłoszona najpóźniej do godziny 10.00. Zgłoszenie może mieć formę telefoniczną lub za pośrednictwem osoby trzeciej (rodzina pacjenta lub osoba bliska). Pracownik SZPZOZ w JABŁONNIE przed realizacją wizyty domowej, może sprawdzić zgłoszenie telefonując na numer podany w dokumentacji medycznej pacjenta. 

Warunkami realizacji wizyty są:

  • istnienie klinicznych wskazań do wizyty domowej, między innymi takich jak:  ciężki stan pacjenta lub stan, w którym dojazd do Przychodni jest niewskazany z uwagi na możliwość pogorszenia stanu zdrowia, podeszły wiek i schorzenia uniemożliwiające dotarcie do Przychodni, inne sytuacje uzgodnione z lekarzem;
  • deklaracja wyboru lekarza POZ złożona w SZPZOZ w JABŁONNIE.

Wizyty domowe realizują lekarze zgodnie z harmonogramem dostępnym w Rejestracji.

Harmonogram wizyt może ulegać zmianom w związku z planowanymi lub nagłymi nieobecnościami lekarzy.

INFORMACJA O WIZYTACH TELEFONICZNYCH

Informujemy, że w SZPZOZ w JABŁONNEJ istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w godzinach pracy lekarza.  Pacjenci mogą zgłaszać potrzebę rozmowy telefonicznej w Rejestracji. Pracownik Rejestracji przyjmując zgłoszenie przekaże Państwu najbardziej prawdopodobny termin, w którym należy spodziewać się telefonu lekarza.

Z uwagi na fakt, iż rozmowa telefoniczna nie zapewnia pełnej ochrony Państwa danych osobowych oraz danych dotyczących stanu zdrowia, prosimy o ograniczenie próśb o rozmowę telefoniczną z lekarzem do rozmów absolutnie koniecznych.