E-usługi

Liczba odwiedzających: 4731

W SZP ZOZ w Jabłonnie uzyskają Państwo receptę, skierowanie, zwolnienie lekarskie oraz zlecenie na wyroby medyczne w formie elektronicznej.

Drogą elektroniczną mogą Państwo również złożyć deklarację wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

E-RECEPTA

E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę. Realizacja e-recepty odbywa się na podstawie czterocyfrowego kodu, który pacjent otrzymuje e-mailem lub SMS-em, w zależności od tego, jak skonfiguruje swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Pacjenci nie posiadający IKP, kod dostępowy do recepty otrzymują na numer telefonu komórkowego, który podali w rejestracji SZP ZOZ.

Więcej informacji o e-recepcie uzyskają Państwo w serwisie Ministerstwa Zdrowia i  Narodowego Funduszu Zdrowia: E-recepta | Pacjent

E-SKIEROWANIE

Od dnia 8 stycznia 2021 roku skierowania wystawiane są wyłącznie w formie elektronicznej. E-skierowanie zastępuje tradycyjne skierowanie, wystawiane dotychczas w formie papierowej i umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.

Wszystkie e-skierowania są dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta, a pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

E-skierowanie jest wystawione na następujące świadczenia:

 1. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii
 2. leczenie szpitalne
 3. badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
 4. rezonans magnetyczny
 5. badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
 6. badanie echokardiograficzne płodu.

Więcej informacji na temat e-skierowania uzyskają Państwo w serwisie Ministerstwa Zdrowia i  Narodowego Funduszu Zdrowia: E-skierowanie | Pacjent

E-ZLECENIE

Elektroniczne zlecenie na wyroby medyczne (w skrócie: eZWM, potocznie: e-zlecenie), to rozwiązanie, które zastępuje stare, papierowe druki niezbędne do uzyskania refundacji NFZ. Umożliwia ono natychmiastową weryfikację dokumentu wystawionego w gabinecie lekarskim, bez konieczności potwierdzania go przez pacjenta w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wprowadzona od 1 stycznia 2020 roku modyfikacja stanowi długo oczekiwane ułatwienie procedur związanych z refundacją zakupu takich produktów, jak środki chłonne (pieluchomajtki, majtki chłonne, wkłady anatomiczne, podkłady, pieluchy anatomiczne) czy sprzęt ortopedyczny. 

Po wystawieniu e-zlecenia na wyroby medyczne lekarz automatycznie dokonuje:

 1. rejestracji zlecenia w systemie
 2. weryfikacji zlecenia przez NFZ
 3. wydruku zlecenia zaopatrzenia w wyrób medyczny

Realizator zaopatrzenia, czyli apteka lub sklep medyczny sprzedający produkty refundowane przez NFZ, może dzięki systemowi pobrać zlecenie oraz zarejestrować jego realizację. 

Główną korzyścią dla pacjenta, z uzyskania e-zlecenia, jest zniesienie obowiązku weryfikacji zlecenia w oddziale NFZ i związanej z tym ewentualnej ponownej wizyty lekarskiej w przypadku stwierdzenia błędu w wystawionym dokumencie.

Elektroniczne zlecenie na wyroby medyczne bezpośrednio zastąpiło stare druki papierowe. Choć zmienia się procedura, korekcie nie uległ katalog schorzeń uprawniających do korzystania z refundacji, ani też zasady ich przyznawania, w tym limity cenowe i ilościowe. 

W związku z rozwojem pandemii Covid-19, od marca 2020 roku do odwołania, możliwe jest pozyskiwanie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady, w takim wypadku pacjent otrzymuje od lekarza numer zlecenia przez telefon, SMS lub drogą mailową. 

Więcej informacji na temat e-zlecenia uzyskają Państwo na tronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: Zaopatrzenie w wyroby medyczne / Załatw sprawę krok po kroku / Dla Pacjenta / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

E-ZWOLNIENIE

E-zwolnienie (e-ZLA), to po prostu elektroniczne zwolnienie, którego nie trzeba już dostarczać do pracodawcy (jeśli jesteś pracownikiem) albo do ZUS (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą). E-zwolnienie zostanie automatycznie przesłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS.

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze (lub asystenci medyczni) wystawiają zwolnienia wyłącznie elektroniczne, nazywane w skrócie e-ZLA. To duże ułatwienie dla pacjentów.

Osoba chora nie musi martwić się o zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, jeśli wypłacany jest przez pracodawcę (pracodawca widzi e-zwolnienie na swoim profilu PUE). Natomiast wniosek o zasiłek składać wciąż muszą osoby prowadzące działalność gospodarczą (Z-3b) oraz ci, którym to ZUS wypłaca świadczenie chorobowe (ZAS-53). Jednakże w takim wypadku, mogą Państwo skorzystać z ułatwienia, poprzez wysłanie tych dokumentów ze swojego profilu na PUE (tzn. na Platformie Usług Elektronicznych, czyli po prostu w cyfrowym ZUS).

UWAGA: Jeśli pracodawca nie ma jeszcze profilu na PUE (lekarzowi podpowie to system), wtedy pacjent dostaje papierowe zwolnienie. W takiej sytuacji chory zobowiązany jest dostarczyć je swojemu pracodawcy sam – tak jak dotąd, w ciągu 7 dni.

E-zwolnienie można wystawić również przez urządzenia mobilne, np. podczas wizyty domowej.

Więcej informacji na temat e-zwolnienia uzyskają Państwo na stronie ZUS: O e-ZLA - Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) - ZUS

E-DEKLARACJA

Złożenie elektronicznej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej możliwe jest za pośrednictwem Internetu, bez konieczności wychodzenia z domu.

UWAGA: Deklaracje wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej składają wyłącznie osoby płci żeńskiej oraz noworodki i niemowlęta obojga płci - do ukończenia 2 miesiąca życia.

Każdy pacjent, który chce skorzystać z pomocy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, powinien złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Złożenie deklaracji jest bezpłatne dwa razy w roku i nie wymaga wypisania się z poprzedniej placówki medycznej.

Deklaracje można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. 

Dzięki dostępowi do IKP uzyskają Państwo:

 1. możliwość pobrania i zrealizowania wystawionej e-recepty i e-skierowania,
 2. możliwość sprawdzenia historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
 3. możliwość udostępnienia bliskiej osobie lub lekarzowi swoich danych medycznych i informacji o stanie zdrowia.

Więcej informacji na temat IKP w linku: Skorzystaj z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Instrukcja, jak złożyć deklarację drogą elektroniczną
(plik .pdf do pobrania)