Prezentacja firmy

Liczba odwiedzających: 1125

Samodzielny Zespół Publiczny Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

SZPZOZ został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, pod numerem 000000007191 w lutym 1993, a działalność leczniczą rozpoczął w lutym 1995. 

Organem założycielskim i sprawującym nadzór jest Rada Gminy Jabłonna, a teren działalności Zakładu obejmuje przede wszystkim obszar Gminy.

Podstawowym celem działania Zakładu jest zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych na terenie Gminy Jabłonna, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.

SZPZOZ służy niezmiennie pacjentom od wielu lat, lecząc kolejne pokolenia mieszkańców gminy, a także mieszkańców gmin ościennych. Działalność lecznicza prowadzona jest w dwóch budynkach, w Jabłonnie przy ul. Parkowej 21 i Chotomowie przy ul. Partyzantów 10A, przekazanych do bezpłatnego użytkowania dla SZPZOZ przez Zarząd Gminy Jabłonna. Oba budynki w roku 2007 były zmodernizowane i dostosowane do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne oraz poprawiające warunki  i komfort użytkowania wszystkim podopiecznym. 

Jednak największą zaletą jest wspaniały personel, zgrany, profesjonalny, w pełni oddany swoim pacjentom zespół, którego trzon zawsze opierał się na pracownikach zamieszkujących teren gminy lub powiatu, dla których SZPZOZ niewątpliwie stanowił ważny etap kariery zawodowej. Dzięki tym wszystkim składowym, usługi SZPZOZ są realizowane na bardzo wysokim poziomie, czego potwierdzeniem jest uzyskany w 2020 roku certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.